No3592模特蓝夏Akasha私房性感内衣半脱秀豪乳翘臀撩人诱惑写真50P蓝夏秀人网

No3592模特蓝夏Akasha私房性感内衣半脱秀豪乳翘臀撩人诱惑写真50P蓝夏秀人网

 锁口枭毒伏脾经,或单或双远唇生,外用针刺燕脂法,内服泻黄散即宁.一嘴角有痘一粒,较诸痘独大,板硬无盘,名日单锁口,两嘴角各有一粒,名日双锁口,又口之上下四旁,连串环远者亦名锁口,此毒拥于脾也,初出急以银针挑破,外以燕脂膏贴之,内服泻黄散,使痘转红活,庶可望生。(五苓散)白术土炒泽泻猪苓肉桂小茴香赤茯苓水煎服。

【方歌】四君加陈异功散,理中减苓加干姜,有痰陈半六君子,呕吐砂仁木藿香,逆加丁沈寒桂附,泻加诃蔻粟滑肠,咳枯冬味渴加葛,伤食查麴谷麦良。加味平胃治实胀,苍术厚朴大腹皮甘草陈皮莱菔子,山查麦芽炒神麴。

感冒病时触惊异,心惊胆怯睡不安,身热烦躁面青赤,疏解散与凉惊丸,和以柴胡温胆剂,宁神定志效通仙.小儿感冒邪气未解,复为惊异所触,故见心惊胆怯,睡卧不安,身热烦躁,面色青赤之证,先以疏解散疏散之,再以凉惊丸清镇之,如病虽退,尚觉心惊不寐者,宜用柴胡温胆汤和解之。未溃托里排脓治,已溃大补养荣灵。

初起热不盛者,内宜服清阳散火汤,外以清胃散擦牙,真君妙散贴敷腮。主治:此方治痈疽发背,疮形已成,而脓未成之际,其人即不虚弱,恐毒气不能外出,致攻于里。

调元散治禀赋弱,参苓白术干山药,芎归熟地共茯神,黄耆甘草同白芍。每服三钱身热,加黄芩、柴胡,自汗盗汗去升麻,倍人参,加黄耆。

 初起轻者宜用如意金黄散,盐汤冲洗,脓不成即消矣。【方歌】水澄膏贴溃核验,水飞朱砂末二钱,及敛郁金雄黄乳,【方歌】紧喉膏梁风火成,咽喉肿痛难出声,声如拽锯痰壅塞,【注】此证由膏梁厚味太过,致肺胃积热,复受邪风,风热相搏,上壅咽喉,溃痛声音难出,汤水不下,痰涎壅塞之声,颇似拽锯。

Leave a Reply