No3786模特允爾&奶油米私房性感姐妹花黑色蕾丝袜秀翘臀美腿诱惑写真37P允爾秀人网

No3786模特允爾&奶油米私房性感姐妹花黑色蕾丝袜秀翘臀美腿诱惑写真37P允爾秀人网

又云:小肠上口在脐上二寸近脊,水谷由此而入,复下一寸,外附于脐,为水分穴,当小肠下口,至是而泌别清浊,水液渗入膀胱,滓秽流入大肠。大黄一钱 茺尉子二钱 黑参一钱 细辛一钱 防风二钱 五味子五分    右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后,去渣温服。

 一用石膏生、白矾、食盐三味组成:用铅一斤,小罐内炭火煨化,投白砒二两于化烊铅上,炼烟尽为度,取起冷定,打开,金顶砒结在铅面上,取组成:用白麴一斤,外再以面半斤,水调稠厚,赶成薄片二块,将前面包合于内,周围捏紧;于清明正日蒸熟,挂透风处阴干,用面包藏,勿经女手,愈久愈效。 [2]宜先用针出其青涎毒水后,服退热桔梗饮子,用还睛丸调理可愈。

注:[1]手太阴肺经之脉,起于中焦者,言起于任脉中脘穴也。 疥虽有余之证,而体虚之人亦生,以便秘为实,便利为虚。

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀退针手法理要和,三才诀内总玄机,一部六数三吸气,须臾疾病自然愈。厉兑主治尸厥证,惊狂面肿喉痹风,兼治足寒膝膑肿,相偕隐白梦魇灵。

又箭镞不出者,捣鼠肝涂之,或鼠脑捣涂即出。注:[1]中府在任脉中行华盖穴旁,直开去六寸,乳上三肋间陷中,  动脉应手,仰而取之,是其穴也。

【注】[1]蟹睛之证,乌睛努出如珠,形似蟹睛,疼痛极甚,涩泪羞明,初起为  实,硬而极痛;久则为虚,软而不疼。[3]周流不息,循环无端也。

Leave a Reply