No498湿吻女神李宓儿写真套图30P李宓儿秀人网

No498湿吻女神李宓儿写真套图30P李宓儿秀人网

脾肺气虚者,用补中益气汤加补骨脂、山茱萸。 故东垣之法,一以脾胃为主,所谓补肾不若补脾,正此意也。

摇体劳苦,汗出于脾。郁结气滞者,用归脾汤加柴胡、山栀。

亦有因妊母肝热,及乳母恚怒者,当分五脏蓄热治之。若兼吐泻少食,脾胃虚寒也,用六君、炮木香。

治宜温补脾胃,用六君子汤、五味异功散之类。余曰∶乃脾不能摄涎也,咽间鸣乃肺气虚甚也。

一小儿惊风后痰嗽不止,睡卧不宁,诸药无效,余用牛黄清心丸少许顿止。亦勿令出汗,恐表虚风邪易伤;乳哺亦不宜过饱,若宿滞不化,用消乳丸治之。

用补中益气汤、六味地黄丸渐一小儿食泥土,困睡泄泻,遍身如疥,此脾经内外疳也,用六君子汤、肥儿丸而愈。用六君、桔梗、桑皮、杏仁治之而愈。

Leave a Reply